HİZMETLERİMİZ

Responsive Web Tasarımı

Responsive web tasarım; bilgisayar, tablet ve tüm mobil cihazların ekran çözünürlüklerine göre duyarlı davranan, site içindeki resim, yazı gibi elementlerin ekran genişliğine göre yeniden şekillenip ekrana tam oturmasıyla kullanıcıya her platformda rahat bir gezinme sağlayan web tasarımlarıdır.

2010 yılında web tasarımcısı ve geliştiricisi Ethan Marcotte responsive web tasarımın adını koydu ve responsive web design kelimelerinin kısaltması olan RWD'yi kendi yazdığı bir makalede kullandı. 2011 yılında ise yine kendi yazdığı Responsive Web Design adlı kitapta bu tekniğin teoride ve pratikte nasıl kullanılacağını açıkladı.

Responsive tasarım, standart tasarıma göre daha avantajlı gibi görünse de bazı dezavantajları vardır. Bunlardan en önemlisi standart tasarımlarda yapılabilen bazı tasarımların responsive tasarıma uyarlanamamasıdır. Ayrıca responsive sitelerin görünümleri standart tasarımlara göre daha basit ve sadedir.

Günümüzde mobil ve tablet cihazların çok etkin ve yaygın kullanılmasına paralel olarak responsive web tasarımına olan ihtiyaç ve talepte artmaktadır. 

Yönetilebilir web sayfası

İçerik Yönetim Sistemi olarakta adlandırılan "Yönetilebilir Web Sayfaları" kurumsal yada kişisel olarak kullanılabilecek esnek bir yapıya sahiptir. Firmanızı internet üzerinde tanıtacak, her türlü teknik alt yapıya sahip olan bu sistemlerde; Sayfa içerikleri yönetici paneli yardımıyla düzenlenir. Kullanıcı, sistem üzerinde bulunan her türlü içeriği rahatlıkla değiştirebilir ve güncelleyebilir, istediğinde yeni içerikler ekleyebilir veya silebilirler. Sistem ASP.NET ile yazılmış olup azami güvenlik önlemlerini de içerir.

E-Ticaret

Siz de işinizi hemen e-ticaret’e taşıyın! Ürünlerinizi kendi sanal mağazanızda satışa sunarak hızla büyüyen pazarda yerinizi alın ve rekabet gücünüzü artırın!

Anahtar teslim Profesyonel e-ticaret çözümü: Alan adı, hosting, e-mail, güvenlik, yedekleme, ödeme altyapıları ve diğer birçok hizmet size IdeaSoft tarafından bir bütün olarak sunulur.

Kullanıcı dostu Kolay kullanım özellikleri: Akıllı E-ticaret Paketleri ile sitenizin yönetim süreçleri hem hızlı, hem de çok kolay. Online satış sitenizi yönetirken zamandan kazanın!

Teknik Destek ve Ücretsiz e-ticaret eğitimleri: Her hafta düzenlenen ücretsiz e-ticaret eğitimlerimize katılabilir ve ihtiyaç duyduğunuz her an destek ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Duygu Bilişim "İdeaSoft E-Ticaret Yazılımı" yetkili satıcısıdır. Sorularınız ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir. veya doğrudan İdeasoft web sitesinden e-ticaret paketlerini inceleyebilirsiniz.

Server İşletim Sistemi Kurulumu

Sunculara Windows 2008 veya Windows 2012 kurulumu ve konfigürasyonu yapılır. Sunucu sanallaştırma ihtiyacı olanlar için hyper-V veya vmware ile sunucu sanallaştırma, Windows İşletim Sistemleri üzerine ihtiyaç duyulan DC, AD, DHCP, IIS, File Server ve benzeri rollerin kurulumu ve konfigürasyonları firmamızce verilen hizmetlerdendir.

Aktif Ağ Cihazları Kurulumu

Yerel ağ üzerinde bulunan modem, router, switch, access point ve firewall gibi cihazların doğru yapılandırılması, bağlantılarda mutlaka teknik gereksinimleri sağlayacak orjinal ara elemanların kullanılması ağ performansınızı kesinlikle artıracak ve ağdaki istenmeyen kesilmeleri engelleyecektir.

Sunucuların ve aktif ağ cihazlarının mutlaka uygun bir kabin içerisinde barındırılmaları gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında yerel ağlarda kabin kullanılması, ağ kablolarının tekniğine uygun olarak sonlandırılması ve ağ cihazlarına fabrikalarda sonlandırılmış özel kablolar ile taşınmaları gereklidir. Firmamız bu konuıda gerekli bilgi, deneyim ve referanslara sahiptir.

Güvenlik Duvarı

Günümüzde güvenlik duvarları bir yerel ağın olmazsa olmazlarındandır. Birden fazla bilgisayar kullanılan her yerde amaca uygun güvenlik duvarı kullanılmalıdır. Güvenlik duvarları sisteminize dışarıdan yapılacak olan izinsiz girişleri ve saldırıları önleyen sistemlerdir. İhtiyaca göre en uygun olanı tespit edilmeli ve mutlaka kullanılmalıdır. Güvenlik duvarları donanımsal veya yazılımsal olabilir. Önemli olan doğru olarak konfigüre edilmesi ve güncel tutulmasıdır. 

Kötü niyetli insanlar güvenlik duvarı olmayan bilgisayar veya sistemleri kendi amaçları doğrultusunda kullanarak başkalarına zarar verirler veya size ait bilgileri rahatlıkla çalabilirler. Sisteminize bilginiz dışında erişilmesini önlemek ve bilgilerinizi koruma altına almak için mutlaka bir güvenlik duvarı kullanmalısınız.

Loglama Çözümleri

Ağınızda bulunan kullanıcıların internet üzerinde ziyaret ettiği adreslerin kayıtlarını tutarak bunları 5651 sayılı yasa gereği zaman damgası ile mühürleyen ve gerektiğinde adli makamlara verilecek dosyaları oluşturan sistemlerdir.

Alan Adı Kaydı

Alan Adı (domain) Kaydı, sadece firmamızdan yönetilebilir Web Sayfası  satın alan müşterilerimiz için yapılır ve müşterilerimize ilk yıl ücretsizdir. Takip eden yıllar için müşterilerimiz o günün geçerli fiyatı üzerinden ödeme yaparlar.

Alan Bulundurma

Alan bulundurma (hosting) hizmeti, sadece firmamızdan Web Sayfası yada İçerik Yönetim Sistemi satın alan müşterilerimiz için geçerlidir ve Müşterilerimize ilk yıl ücretsizdir.

5651 Sayılı Kanun

Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Yer Sağlayıcı Kimdir

Yer sağlayıcı :
Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

Yer sağlayıcının yükümlülükleri :
(1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür. (5651 Sayılı Kanun)

Erişim Sağlayıcı Kimdir

Erişim sağlayıcı :
Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişilerdir.

Erişim sağlayıcı yükümlülükleri:
(1) Erişim Sağlayıcı;
a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle,
b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,
c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle, yükümlüdür.
(2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (5651 Sayılı Kanun)

Günümüzde E-Öğrenme

Hızla gelişen bilim ve teknoloji etkisini eğitim alanında da göstermiştir. 20. yüzyılın sonlarında başlayan e-öğrenme, 21. yüzyılın başlarında özellikle İngiltere ve Avustralya gibi bazı ülkelerde ileri seviyede kullanılmaktadır. Özellikle 21. yüzyılın başlarında geleneksel (yüz yüze) eğitimden yeni yöntem eğitim sistemi sayılan uzaktan eğitime geçiş süreci yaşanmaktadır. Artık yüzyüze eğitimin varlığını devam ettirebilmesi konusunda insanların kafasında sorular yükselirken e-eğtimin insan hayatına her geçen gün daha etkili bir biçimde girdiği ise tartışma gerektirmeyen bir konudur. 21. yüzyıl yüzyüze ve uzaktan eğitimi bir arada yaşadığımız ilk yüzyıl olmakla birlikte son yüzyıl olma olasılığı da oldukça yüksektir.

E-öğrenmenin Olumlu Yönleri

Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve çoğu üniversitenin de hızla altyapı hazırlıklarını tamamladığı e-öğrenmenin birçok olumlu yönü vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Öğrenci merkezlidir.
 • Öğrenci konuyu öğrenene kadar, konu üzerinde çalışabilir.
 • Zaman sınırsızdır.
 • Herkes kendi öğrenme hızında öğrenebilir.
 • Öğrenci, konuyu anlamadığı zaman, iletişim araçları ile öğretmen ve diğer öğrenciler ile bağlantı kurabilir.
 • Dünyanın diğer ucundaki bir kişinin bilgilerinden faydalanılabilir.
 • Bağlantılar aracılığıyla, doğru ve istenilen kaynağa kısa sürede erişilir.
 • Eğitim maliyetlerini dikkate değer anlamda düşürmektedir.
 • Zaman ve mekandan bağımsızdır.
 • Kişi kendini en rahat hissettiği zaman ve mekanda konuyu öğrenebilir.
 • Öğrenim faaliyeti daha zevkli olabilir.
 • Öğrenim materyalleri, hızlı değişen koşullara göre, kısa sürede güncellenebilir.
 • Kişisel testler ile öğrenci kendi kendini sınayabilir.
 • Konunun anlaşılıp anlaşılmadığına dair geri bildirimin hızlı bir şekilde yapılması motivasyonu artırır.
 • Kişinin tüm öğrenim faaliyetleri raporlanabilir. 
 • Her tür altyapıdan ve toplumun farklı kesimlerinden gelen öğrencilere fırsat eşitliği.

E-öğrenme Çözümlerimiz

Eğitim içeriklerinizin, özel becerilere sahip uzmanlardan oluşan ekibimiz tarafından, interaktif bir öğrenme sürecine dönüştürülerek, ihtiyaç duyduğunuz zaman, gerek gördüğünüz kadar kişinin elektronik ortamda eğitilmesi için gerekli alt yapıyı hazırlayıp sizlere en uygun çözümleri sunuyoruz.

Web Tasarım

Web tasarım konusunda firmamız isteğe bağlı özel eğitimler vermektedir. Eğitimin kapsamı, eğitim alacak kişinin ihtiyacına ve web tasarım konusundaki bilgi ve tecrübesine göre değişmektedir. Genel eğitimlerimiz Html, Css, Visual Studio, Veritabanı (MsSql) konularını kapsamaktadır.

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım konusunda firmamız isteğe bağlı özel eğitimler vermektedir. Eğitimin kapsamı, eğitim alacak kişinin ihtiyacına ve Grafik Tasarım konusundaki bilgi ve tecrübesine göre değişmektedir. Genel eğitimlerimiz Adobe uygulamalarını kapsamaktadır.

Sunum Teknikleri

Profesyonel Sunum Teknikleri konusunda firmamız isteğe bağlı özel eğitimler vermektedir. Eğitimin kapsamı, eğitim alacak kişinin ihtiyacına ve sunum teknikleri konusundaki bilgi ve tecrübesine göre değişmektedir. 

Danışmanlık Hizmetleri

Firmamız; internet hizmetleri, Network alt yapısı, Aktif network cihazları, yazılımsal ve donanımsal güvenlik duvarı ve 5651 Sayılı Yasaya uygun log çözümleri konusunda isteğe bağlı olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.